Partneri

Mgr. et Mgr. Erika Kopisová

e-mail: erika.kopisova@gmail.com

Meno Erika mi dal môj ujo, keď viezol mamku na trabante do pôrodnice. Odvtedy s týmto menom putujem už viac ako 35 rokov.

Pracovala som ako učiteľka pre prvý stupeň a vo voľnom čase som sa venovala rôznym skupinám veriacich vo farnostiach, kde som pôsobila. Moje osobné zápasy a práca s ľuďmi ma priviedli k túžbe po poznaní, ktoré môže poslúžiť tým, ktorí prechádzajú krízou, alebo potrebujú sprevádzanie v ťažších úsekoch vlastnej cesty.

Rozhodla som sa opustiť učiteľskú dráhu a absolvovala som štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave.

CPOR považujem za výsadu pre Slovákov žijúcich v Írsku, je jedinečné svojho druhu a je mi cťou, že som pozvaná do tohto diela.


PhDr. Ingrid Ivaničová

e-mail: ivanicovaingrid@gmail.com

Volám sa Ingrid a Írsko som spoznala a stále spoznávam prostredníctvom môjho manžela, ktorý tu už pekných pár rôčkov pracuje.
Spomínam si na prvú návštevu, keď ma na letisku privítal silný dážď a vietor, ktorý mi okamžite zlomil dáždnik a ja som si vravela: ,, Tak- nikdy viac, čo je toto za krajinu!?“.

Postupne, cez zážitky a skúsenosti, som názor zmenila. Dnes tu máme vytvorené nové zázemie, priateľov a i keď tu natrvalo nežijem / ale človek nikdy nevie…/, veľmi často a rada sa sem vraciam.

Viem, že každý človek, na svojej ceste životom rieši množstvo problémov, ľahších i tých náročnejších, ktoré nezvláda sám a potrebuje pomoc.

Ja, od skončenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, pracujem ako poradenská psychologička v poradenskom centre pre deti , žiakov, študentov, rodičov, učiteľov. Snažím sa pomáhať riešiť ťažkosti v učení, v správaní, v osobnostnom vývine.

Skúsenosti mám tiež so skupinovou i individuálnou prácou zameranou na zlepšenie komunikácie, odbúravanie stresu, riešenie konfliktov, krízovú intervenciu, posilnenie psychohygieny a tiež s prípravou a realizáciou výberových konaní.

Budem veľmi rada, ak sa stanem jedným z tých, ktorí Vám budú môcť poskytnúť pomoc nájsť východisko, vrátiť kľud, pohodu a úsmev na tvár.