Poradcovia

Mgr. Katarína Giertlová

Mobil: 00353 86 873 47 58

Volám sa Katarína a tak ako aj mnohí iní som do Dublinu prišla hľadať lepší život…

Počas toho, ako kráčam za svojím šťastím, však stretávam mnohých, ktorí k tomu šťastíčku potrebujú trochu napomôcť.

A práve s myšlienkou a túžbou pomôcť iným som v januári 2012 za podpory manžela a priateľov založila CPOR (Centrum pre osobnostný rast), ktoré k dnešnému dňu podalo pomocnú ruku už mnohým. Od toho času je útočiskom pre tých, ktorí riešia svoje životné tažkosti alebo hľadajú svoje pravé JA.

Psychológiu som vyštudovala na FF Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po skončení školy som pracovala s deťmi trpiacimi rôznymi poruchami autistického spektra a dnes sa venujem psychologickej poradenskej činnosti.