Prihláška na predmanželskú prípravu

Milí snúbenci,

práve teraz prechádzate veľmi dôležitým životným obdobím, ktoré je naplnené vzájomným spoznávaním sa a plánovaním vášho spoločného života.

Súčasťou toho je aj absolvovanie predmanželskej prípravy, ktorá ponúka priestor na hlbšie spoznanie svojho partnera, otvára témy manželského a rodinného života.

V rámci registrácie na predmanželskú prípravu Vás preto prosíme o vyplnenie nasledovnej prihlášky.

Dĺžka súčasného partnerského vzťahu

Predpokladaný dátum sobáša

Očakávania od predmanželskej prípravy

Témy, ktorým by ste chceli venovať pozornosť

Otázky pre kňaza

Otázky pre psychológa

Iné otázky/poznámky

Kontaktný email

Údaje o neveste
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Súčasná adresa pobytu

Telefonický kontakt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor

Súčasné zamestnanie

Údaje o ženíchovi
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Súčasná adresa pobytu

Telefonický kontakt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor

Súčasné zamestnanie

Údaje poskytnuté v prihláške budú použité len na účely súvisiace s predmanželskou prípravou a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných udajov.