Prihláška na predmanželskú prípravu

Milí snúbenci,

práve teraz prechádzate veľmi dôležitým životným obdobím, ktoré je naplnené vzájomným spoznávaním sa a plánovaním vášho spoločného života.

Súčasťou toho je aj absolvovanie predmanželskej prípravy, ktorá ponúka priestor na hlbšie spoznanie svojho partnera, otvára témy manželského a rodinného života.

V rámci registrácie na predmanželskú prípravu Vás preto prosíme o vyplnenie nasledovnej prihlášky.

  Dĺžka súčasného partnerského vzťahu

  Predpokladaný dátum sobáša

  Očakávania od predmanželskej prípravy

  Témy, ktorým by ste chceli venovať pozornosť

  Otázky pre kňaza

  Otázky pre psychológa

  Iné otázky/poznámky

  Kontaktný email

  Údaje o neveste
  Meno a priezvisko

  Dátum a miesto narodenia

  Súčasná adresa pobytu

  Telefonický kontakt

  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor

  Súčasné zamestnanie

  Údaje o ženíchovi
  Meno a priezvisko

  Dátum a miesto narodenia

  Súčasná adresa pobytu

  Telefonický kontakt

  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor

  Súčasné zamestnanie

  Údaje poskytnuté v prihláške budú použité len na účely súvisiace s predmanželskou prípravou a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných udajov.