Psychológ radí

Školská spôsobilosť- pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy.

Posted by on feb 10, 2014 in Psychická záťaž | Komentáre vypnuté na Školská spôsobilosť- pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy.

Školská spôsobilosť- pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy.

Vstup dieťaťa do školy je jedným z najdôležitejších vývinových úloh v živote človeka.

Končí obdobie, kde hlavnou činnosťou bola hra a nastupuje učenie. Dieťa získava novú

sociálnu rolu, rolu školáka, žiaka, s ktorou prijíma nové a povinnosti a úlohy. Nároky na

dieťa sú v tomto smere vysoké, stále stúpajú. Dieťa prichádza do nového prostredia, škola

znamená zvýšený nárok na disciplínu, na výdrž, na schopnosť odložiť záujem o osobne

zaujímavú činnosť.

 

Školská zrelosť, spôsobilosť sa definuje ako úroveň telesného a duševného vývinu, ktorá

dieťaťu umožňuje plniť si povinnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. O zrelosti a zrení sa

hovorí v súvislosti s vývinom osobnosti. Školská zrelosť, spôsobilosť je pripravenosť dieťaťa

na školu, spôsobilosť začleniť sa do školského prostredia.

Nie je teda až tak dôležité, aké má dieťa vedomosti a zručnosti a aký dosiahlo vek, ale hlavne

aká zrelá je jeho nervová sústava.

(viac…)

Prajeme Vám šťastný Nový rok 2014

Posted by on jan 1, 2014 in Psychická záťaž | Komentáre vypnuté na Prajeme Vám šťastný Nový rok 2014

A je tu prvý deň Nového roku!
Mnohí z nás tomuto dňu dávaju akúsi inú hodnotu ako tým ostatným.
Pre niekoho je symbolom začiatku, víziou niečoho nového, pre iných je ak zvon umieráčik, ktorý zvoní do sveta o tom, čo všetko sme chceli a nestihli spraviť.

Či už je tak alebo onak, s novým rokom v našom srdci môžu vzrásť nové nádeje, že veci sa môžu diať aj inak. Je pekné snívať, je pekné mať cieľ.

S novým rokom prichádzajú mnohé predsavzatia typu budem menej fajčiť, budem sa zdravšie stravovať, začnem viac cvičiť…

Áno, aj to je dôležité, čo je však oveľa dôležitejšie, je mať rád sám teba tu a teraz.
„Ak odkladáme lásku k sebe samému na dobu, keď budeme dokonalí, premárnime život. Už sme dokonalí – práve tu a práve teraz.“

Našim najväčším predsavzatím roku 2014 by mohlo byť učiť sa ľúbiť seba stále viac a viac a cez túto lásku ľúbiť a vážiť si aj tých druhých, našich najbližších, rodinu, priateľov, svoje deti…

Preto Vám v tomto novom roku prajem veľa LÁSKY v akejkoľvek podobe, aby s ňou ruka v ruke kráčala spokojnosť, aby ste celý rok mali pocit, že ste ľubeni, aby zdravie stálo po vašom boku, aby šťastie sa dalo čítať z Vašich tvári.
Nech hojnosť napĺňa Vaše príbytky, nech pokoj panuje nad Vami a nech sa v roku 2014 každému splní aspoň kúsok z jeho snov.

Napísala Katarína Giertlová.

K novoročným prianiam sa pripájajú ak kolegyne Erika Kopisová:

Milí priatelia,
prajem Vám s otvorením nového kalendára najmä otvorené srdce pre všetky dobrá, ktoré pre Vás má každý nový deň a ktoré môžete dopriať Vy sami sebe i druhým – iným slovom, nech v novom roku vo Vašich životoch naplno prúdi láska.

a Ingrid Ivaničová:

Do nového roku želám veľa zdravia, šťastia, pohody, splnenie snov a radosť zo života pre Vás a Vašich blízkych.

Predmanželská príprava

Posted by on mar 11, 2013 in Komunikácia v manželstve | Komentáre vypnuté na Predmanželská príprava

Predmanželská príprava

Predmanželská príprava 21.februára 2015

Plne obsadené

Predmanželskú prípravu v slovenskom jazyku organizuje otec Eugen Rybanský v spolupráci s Centrom pre osobnostný rast.

Ak máte záujem, je potrebné vyplniť prihlášku na predmanželskú prípravu – kliknite sem.

Miesto: Náuka sa bude konať v sídle sestričiek redemptoristiek Monastery of St. Alphonsus

St. Alphonsus Road (Glasnevin), Dublin 9, Ireland

Priebeh dňa: Začiatok býva o 10:00 hod, koniec o 18:00 hod. Obedňajšia prestávka od 13:00 hod do 14:30 hod. Občerstvenie ako káva a čaj, keksy, atď. budú zabezpečené. Ak by ste chceli priniesť niečo na prilepšenie, nech sa páči. Prineste si so sebou aj písacie potreby. Poplatok za materiály a celkovú prípravu je dobrovoľný.

Ak by ste mali nejaké otázky, volajte Kataríne Giertlovej na mobil: 086 873 4758.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Prihláška na predmanželskú prípravu 


Zväčšiť mapu

Malé múdrosti II.

Posted by on mar 9, 2012 in Vzťahy | Komentáre vypnuté na Malé múdrosti II.

 • Netvárte sa, že nemáte problém, keď ho máte.
 • S pocitmi toho druhého zaobchádzajte s opatrnosťou. Všetci sme oveľa krehkejší ako sa zdáme byť.
 • Dajte svojmu partnerovi možnosť mať koníčka, ktorý ho teší.
 • Kde je vôľa, tam je cesta, ak sa nájde trochu vôle zachrániť manželstvo, nájde sa aj spôsob.
 • Stojte za svojim partnerom, keď napomína vaše deti, aj keď s ním nesúhlasíte. Vydiskutujte si to neskôr a osamote.
 • Rodičia, ktorí sa majú radi, dávajú ten najlepší príklad pre svoje deti.
 • Každý deň sa spolu rozprávajte o tom, čo ste cez deň prežili.
 •  Počúvajte a pozerajte sa, čím váš partner žije. Naozaj ste počuli, čo práve vyslovil?
 • Aspoň raz denne svojho partnera pochváľte. Veď všetci radi počujeme o sebe niečo pekné.
 • Kto sa správa ako dieťa, k tomu sa správajú ako k dieťaťu.
 • Negatívne pocity sa dajú prekonať aj tým, že sa zameriate na tie pozitívne.
 • Ak máte v manželstve problémy, hľadajte pomoc skôr ako je neskoro.

Ak sa cítite nespokojní v partnerskom vzťahu, neváhajte a kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo 086 873 47 58

 

 

Malé múdrosti I.

Posted by on jan 14, 2012 in Vzťahy | Komentáre vypnuté na Malé múdrosti I.

 • Manželstvo je ako stavať dom. Klásť základy znamená kopať často aj v tvrdej zemi.
 • Buď si istý, že nikto na zemi nemôže splniť všetky tvoje potreby, túžby a priania.
 • Sľub buď splň, alebo ho nedávaj.
 • Priznaj si svoj hnev. Inak sa môže hromadiť a vybuchnúť.
 • S maličkosťami, ktoré ťa hnevajú, sa vysporiadaj predtým, ako prestanú byť maličkosťami.
 • Neha je len tam, kde je dôvera.
 • Ak chceš vytvoriť novú rodinu, musíš zanechať čosi zo zvykov a názorov, ktoré si si zo svojej pôvodnej rodiny priniesol.
 • Ak si kladieš otázku, či byť lojálnejší voči rodičom alebo voči svojmu partnerovi, vždy voľ partnera. Rodičia sú minulosťou, tvoj partner je budúcnosť.
 • Ber ohľad na sny svojho partnera.
 • Maj v úcte svorkovcov, to oni vychovali človeka, s ktorým chceš byť zvyšok svojho života.
 • Nemysli si, že ak tvoj partner vyhľadáva samotu, nechce byť s tebou. Každý potrebuje občas chvíľu sám pre seba.
 • Zverte svoje deti občas svojim priateľom a choďte s partnerom niekde len vy dvaja.
 • Buď zodpovedný za svoje city. Obviňovať toho druhého vie každý.
 • Je bláznovstvo očakávať od partnera, že sa zmení, ak ja sám nie som ochotný zmeniť sa.
 • Dohodou v manželstve by malo byť aj to, kto bude strážiť rodinný rozpočet, keď tak urobíte, potom v tom toho druhého podporujte.
 • Hádka môže priniesť očistenie. Može však so sebou priniesť aj „špinavé“ slová, na ktoré sa ťažko zabúda.
 • Ak sa ti zdá, že láska vyletela oknom von, nechaj okno otvorené a manželstvo prežije.
 • Vydiskutujte si, ako sa vytláča zubná pasta, predtým, ako požiadate o rozvod.

Ak sa cítite nespokojní v partnerskom vzťahu, neváhajte a kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo 086 873 47 58

 

Stres

Posted by on jan 13, 2012 in Stres | Komentáre vypnuté na Stres

Stres

Čo je to stres?

Stres je reakcia organizmu, ktorá je  zistiteľná podľa chemických, fyziologických (červenanie sa, potenie, trasenie, bolesti hlavy, silné búšenie srdca, nechutenstvo, nadmerná chuť k jedlu, hryzenie si nechtov) a emočných (zmeny nálad, napätie, únava, podráždenosť, plač, strach) prejavov tela.

Vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko zvládnuteľné životné okolnosti, označované ako stresory – prekvapenie, zľaknutie, radostná či smutná správa.

Najbežnejšia forma stresu je zmes úzkosti (napätie a nervozita) a depresie (pocit smútku a prazdnoty).

Tieto pocity často prichádzajú spolu s problémom spánku, pocitmi paniky a hnevu.

My všetci sme vystavení v bežnom živote stresu,  niekedy menej, inokedy viac.

Môže to byť preto, lebo čelíme problémom v práci, problémom s peniazmi, sme chorí, máme rodinné problémy.

My všetci bojujeme so starosťami a niekedy sa cítime úplne na dne.

Ak je však stres v našom živote príliš veľký, dlhotrvajúci a ťažko zvládateľný, je načase  vyhľadať pomoc.
(viac…)

Komunikácia v manželstve

Posted by on jan 13, 2012 in Komunikácia v manželstve | 1 comment

Komunikácia v manželstve

Čo je to komunikácia?

Je to výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami.

Interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie.

Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života.

Keď je komunikácia dobrá, sú dobré aj vzťahy a úmerne k tomu aj naša spokojnosť.

Proces komunikácie:

1. Myšlienka

2. Zakódovanie

3. Prenos

4. Príjem

5. Dekódovanie

6. Pochopenie

Komunikácia bola úspešná  vtedy, keď prešla všetkými úrovňami a nedošlo k nijakým komunikačným skratom a šumom.
(viac…)