Predmanželská príprava

Predmanželská príprava

Predmanželská príprava 21.februára 2015 Plne obsadené Predmanželskú prípravu v slovenskom jazyku organizuje otec Eugen Rybanský v spolupráci s Centrom pre osobnostný rast. Ak máte záujem, je potrebné vyplniť prihlášku na predmanželskú prípravu – kliknite sem....
Komunikácia v manželstve

Komunikácia v manželstve

Čo je to komunikácia? Je to výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami. Interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie. Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života. Keď je komunikácia dobrá,...