Malé múdrosti II.

Netvárte sa, že nemáte problém, keď ho máte. S pocitmi toho druhého zaobchádzajte s opatrnosťou. Všetci sme oveľa krehkejší ako sa zdáme byť. Dajte svojmu partnerovi možnosť mať koníčka, ktorý ho teší. Kde je vôľa, tam je cesta, ak sa nájde trochu vôle zachrániť...

Malé múdrosti I.

Manželstvo je ako stavať dom. Klásť základy znamená kopať často aj v tvrdej zemi. Buď si istý, že nikto na zemi nemôže splniť všetky tvoje potreby, túžby a priania. Sľub buď splň, alebo ho nedávaj. Priznaj si svoj hnev. Inak sa môže hromadiť a vybuchnúť. S...