Čo je to komunikácia?

Je to výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami.

Interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie.

Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života.

Keď je komunikácia dobrá, sú dobré aj vzťahy a úmerne k tomu aj naša spokojnosť.

Proces komunikácie:

1. Myšlienka

2. Zakódovanie

3. Prenos

4. Príjem

5. Dekódovanie

6. Pochopenie

Komunikácia bola úspešná  vtedy, keď prešla všetkými úrovňami a nedošlo k nijakým komunikačným skratom a šumom.

Pravidlá dobrej komunikácie:

1. Nechoď do komunikácie s negatívnymi myšlienkami.

2. Čím lepšie poznáš svoje potreby a potreby toho druhého, tým lepšia je komunikácia.

3. Pri komunikácií sa snaž pozerať tomu druhému do očí.

4. Všímaj si aj neverbálne signály.

5. Vyjadruj svoj vlastný názor a preto hovor: „JA…“ nie MY.

6. Nie je dôležité iba ČO sa hovorí, ale aj AKO sa hovorí.

7. Počúvanie je druhou polovicou reči.

Komunikačné bariéry:

1. Čo je myslené, nemusí byť povedané.

2. Čo je povedané, nemusí byť počuté.

3. Čo je počuté, nemusí byť vždy porozumené.

4. Rozumieť neznamená vždy chápať a stotožniť sa.

5. Čo je pochopené, nemusí byť vždy realizované.

6. Čo je realizované, nemusí sa vždy stať rutinou.

Dôležité slová v manželskej komunikácií:

  • „Pripúšťam, že som sa mýlil(a).“
  • „Som na teba veľmi hrdý(á).“
  • „Aký je tvoj názor.“
  • „Mám ťa rád/rada.“
  • „Ďakujem ti.“
  • „My dvaja.“

Ak nie ste spokojní so svojimi vzťahmi, neváhajte a kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo 086 873 47 58