• Netvárte sa, že nemáte problém, keď ho máte.
 • S pocitmi toho druhého zaobchádzajte s opatrnosťou. Všetci sme oveľa krehkejší ako sa zdáme byť.
 • Dajte svojmu partnerovi možnosť mať koníčka, ktorý ho teší.
 • Kde je vôľa, tam je cesta, ak sa nájde trochu vôle zachrániť manželstvo, nájde sa aj spôsob.
 • Stojte za svojim partnerom, keď napomína vaše deti, aj keď s ním nesúhlasíte. Vydiskutujte si to neskôr a osamote.
 • Rodičia, ktorí sa majú radi, dávajú ten najlepší príklad pre svoje deti.
 • Každý deň sa spolu rozprávajte o tom, čo ste cez deň prežili.
 •  Počúvajte a pozerajte sa, čím váš partner žije. Naozaj ste počuli, čo práve vyslovil?
 • Aspoň raz denne svojho partnera pochváľte. Veď všetci radi počujeme o sebe niečo pekné.
 • Kto sa správa ako dieťa, k tomu sa správajú ako k dieťaťu.
 • Negatívne pocity sa dajú prekonať aj tým, že sa zameriate na tie pozitívne.
 • Ak máte v manželstve problémy, hľadajte pomoc skôr ako je neskoro.

Ak sa cítite nespokojní v partnerskom vzťahu, neváhajte a kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo 086 873 47 58