Frustrácia

Máš pocit, že to máš už už na dosah ruky a zrazu je to preč. To môže vyvolať frustráciu. Ak v našom živote stále zakúšame sklamania, môže sa stať, že sa staneme skeptickými a frustrovanými. Frustrácia sa môže objaviť v rôznych oblastiach života. Partner mi neposkytuje to, čo ma robí šťastným  a milovaným. Práca ma neuspokojuje tak, ako by som chcel. Rodina mi nedôveruje a nepodrží ma v dôležitých životných otázkach. Moje deti sa nesprávajú tak, ako by som očakával. Ja sám sa necítim byť tým, kým by som chcel byť. Aj na frustráciu sa však dá nájsť „liek“. Skúste to s nami!

Kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo telefonicky na 086 8734758