Osamelosť

Nie je dobré byť sám. Človek sám vo svojej podstate je predurčený na to, aby sa začlenil do spoločnosti, aby vytváral vzťahy, založil si rodinu… Ak sa cítite osamelo, ak sa bojíte nadväzovať kontakty s inými, ak si neviete nájsť miesto, príďte do nášho Centra a spoločnými silami rozlámeme okovy samoty. Naše Centrum pre osobnostný rast spolupracuje s mnohými inými komunitami, spolkami a združeniami, kde by sa mohlo nájsť miesto aj pre teba. Mať nových priateľov a opustiť stereotyp, môže byť len prospešné.

Kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo telefonicky na 086 8734758