Poradcovia

Mgr. Katarína Giertlová

Mobil: +353 86 873 47 58

Volám sa Katarína a tak ako aj mnohí iní som do Dublinu prišla hľadať lepší život…

Počas toho, ako kráčam za svojím šťastím, však stretávam mnohých, ktorí k tomu šťastíčku potrebujú trochu napomôcť.

A práve s myšlienkou a túžbou pomôcť iným som v januári 2012 za podpory manžela a priateľov založila CPOR (Centrum pre osobnostný rast), ktoré k dnešnému dňu podalo pomocnú ruku už mnohým. Od toho času je útočiskom pre tých, ktorí riešia svoje životné tažkosti alebo hľadajú svoje pravé JA.

Psychológiu som vyštudovala na FF Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po skončení školy som pracovala s deťmi trpiacimi rôznymi poruchami autistického spektra a dnes sa venujem psychologickej poradenskej činnosti.

Psychológia a deti

Aj keď som venovala veľa svojho voľného času štúdiu o autizme a navštívila mnoho skvelých prednášok a kurzov, nakoniec som sa vybrala iným smerom. Keďže sme si s manželom povedali, že je čas na rodinu, musela som prácu na chvíľu posunúť na vedľajšiu koľaj.
Prišiel však priestor pre niečo iné. Začala som viac čítať, viac sa vzdelávať, spravila som si tréning pre poradcov a postupne sa mi otvorili nové možnosti. Moja práca s deťmi so špeciálnymi potrebami sa ukázala ako výborný základ k tomu, čo som potrebovala v mojej ďalšej praxi. Stále viac a viac rodičov sa obracia na psychológov pri riešení porúch správania svojho dieťaťa. Rodičia často prichádzajú s podozrením, že ich dieťa je asi autista alebo má ADHD, deti v poslednej dobe trpia viac úzkosťami, depresiami, poruchami príjmu potravy…

Slováci v Írsku

V Dubline, kde pôsobím, žije okolo 20 000 Slovákov.
Pre mnohých Slovákov sa Írsko stalo ich domovom a neplánujú sa na Slovensko už vrátiť. Mnohí sú tu z dôvodu finančného, prišli si zarobiť, prípadne splatiť dlhy.
Život v zahraničí ma po psychickej stránke mnoho úskalí, s ktorými sa musí človek popasovať. Častým javom je jednoducho smútok z odluky od rodiny- od manželky a detí.
Je to hlavne zmena kultúrna, jazyková bariéra býva často krát príčinou mnohých úzkostí. Klimatická zmena má veľký impakt na veľké množstvo populácie. Takže sa stretávam s depresívnymi náladami a depresiami.
V zimných mesiacoch pribúda viac depresívnych stavov, keďže svetla je menej. Musím sa priznať, že ja sama, hoci po toľkých rokoch som si doteraz nezvykla na tie náhle zmeny počasia.

 Psychologické centrum pre Slovákov v zahraničí

Keďže v Írsku nie je zvykom, že maminky sú dlho na materskej, obvykle je to len 6 mesiacov, tak som teda nezaháľala ani ja a začala som pracovať popri deťoch. Tak ako čas dovolil. S manželom sme sa striedali pri starostlivosti o deti a ja som začala pracovať ako živnostník v oblasti poradenskej psychológie. Založila som centrum CPOR (Centrum pre osobnostný rast), ktoré slúžilo prioritne pre Slovákov a Čechov v Írsku.
Na to, aby človek porozumel zahraničným Slovákom, musí naozaj istý čas stráviť v cudzine a zakúsiť ten život “vonku”. To, čo prežívajú zahraniční Slováci a teraz myslím hlavne na psychickú stránku, asi len ťažko pochopí niekto, kto nikdy nežil v zahraničí. Preto služby CPOR ocenili a oceňujú mnohí Slováci a Česi v zahraničí.

Mám problém a chcem ho riešiť

Čo trápi najviac Slovákov v Írsku? Je to veľmi rôzne. Najčastejšie ide o depresívne a úzkostné stavy.
Často sa v poslednej dobe stretávam s klientmi, ktorí trpia panickými atakmi.
Poradenstvo vyhľadávajú mnohé páry, ktoré potrebujú riešiť svoj manželský či partnerský vzťah.
Ale v posledných rokoch sa ozývajú aj rodičia, ktorí hľadajú pomoc pri výchove detí. Veľké množstvo klientov je však aj takých, ktorí len jednoducho stratili určitý smer svojho života a cítia sa byť takí “zaseknutí”.

Covid preniesol poradenstvo aj do online sveta

Myslím, že pandemická situácia vo svete sa výrazne dotkla mnohých.
Čo sa týka môjho poradenstva- tak celé sa muselo na určitý čas presunúť do online sveta.
Niektorým klientom, to možno aj vyhovuje, nakoľko nemusia dochádzať z diaľky (nie je nezvyčajné, že klienti za mnou cestujú aj 2-3 hodiny autom), ale sú mnohí, ktorým samozrejme osobný kontakt chýba.
Mnohí zase práve nabrali odvahu komunikovať s psychológom “ na diaľku”, čo by sa asi nestalo, keby museli prísť osobne.

Tiež sa vyplavilo mnoho takých, ktorí ma oslovili s tým, že potrebujú pomôcť prekonať práve túto situáciu, izoláciu a zmätok. Mnohí nezvládajú to, že vypadli z akejsi rutiny, mnohí sú vystavení neistote a stresu, ktorý nevedia spracovať.