Životné straty

Vyrovnať sa s niektorými stratami v živote môže byť veľmi bolestivé a náročné. Rozchody, strata práce, úmrtie v rodine, závažné zdravotné problémy, odchod partnera…,  to všetko sú okolnosti, keď by sme nemali byť sami. Ak vám nedokážu pomôcť vaši najbližší, potom by ste mali vyhľadať pomoc niekde inde, aby ste prekonali najťažšie obdobie, kedy sa budete vyrovnávať so životnou stratou. Aj tu vám môže byť nápomocné CPOR – Centrum pre osobnostný rast.

Kontaktujte nás na info@cpor.ie alebo telefonicky na 086 8734758