Priebeh sedenia

Ak ste sa rozhodli využiť naše služby, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky a dohodneme si prvé stretnutie.

Na tomto stretnutí sa pokúsime popísať problémy, s ktorými prichádzate.

Podľa toho o čo pôjde,  si dohodneme formu a frekvenciu sedení, predbežný počet stretnutí, základné pravidlá pre spoluprácu a stanovíme si ciele našich stretnutí.

Ak sa po prvom stretnutí rozhodnete s nami ďalej pracovať na tom, s čím k nám prichádzate, dohodneme si nasledovné 2 stretnutia, počas ktorých pôjdeme viac do hĺbky problému.

Tieto 2 stretnutia budú aj pre Vás možnosťou vidieť, či je práca s nami pre Vás zmysluplná a nápomocná.

Dĺžka jedného stretnutia je individuálna, vychádza z potrieb klienta, nepresahuje však trvanie 90 min.

Cena za jedno stretnutie sa dohodne na prvom sedení a závisí od problému, počtu predpokladaných sedení a aj od  toho, či sa bude jednať o prácu s jedným alebo viacerými klientmi.